Jeśli warto wziąć kredyt?

Skorzystaj z naszego doświadczenia
aby ocenić swoje możliwości.

  KRESCO to jedyny serwis finansowy, prezentujący dane o WAS!


scoring result

Modele oceny punktowej (scoringowe) w dużej mierze opierają się na danych, które wprowadzają użytkownicy. Dzięki tym informacjom modele są automatycznie optymalizowane aby prezentowane Wam wyniki były w najwyższym stopniu zbliżone do rzeczywistych i przede wszystkim aby były zgodne z Twoją zdolnością kredytową.

Tu znajdziecie najczęściej udzielane odpowiedzi przez użytkowników wypełniających formularz scoringowy. Sprawdźcie przeciętny profil użytkownika i porównajcie ze swoim.


  Jakie wyniki uzyskują użytkownicy arkusza scoringowego ?


SCORING

taki średni wynik oceny swojej wiarygodności kredytowej uzyskuje użytkownik, max. = 100 pkt.

SZANSA

tyle wynosi średnia(%) szans użytko- wnika na uzyskanie kredytu spośród ofert spełniających wymagania.

PROPOZYCJE

średnio tyle ofert spełnia wymagania użytkownika i odpowiada ocenie jego wiarygodności kredytowej.

KONWERSJA

pokazuje jaki jest średni(%) poziom konwersji z przesłanych propozycji na złożone wnioski kredytowe.