infoBLOG

informacje o kredytach, pożyczkach
oszczędzaniu i Twojej zdolności kredytowej.Ocena zdolności kredytowej

W polskim prawie finansowym nie istnieje przepis na ocenę zdolności kredytowej. Banki same tworzą własne arkusze ocen i zwykle różnią się szczegółami ponadto stanowią tajemnicę banku.


zdolność kredytowa – czy to ważne ?

To pojęcie występujące w polskim prawie, a więc jego znaczenie jest podyktowane nie tylko poznaniem właściwości strony ale prawnie usankcjonowanym wymogiem niezbędnym do otrzymania kredytu. Określa zdolność osoby fizycznej lub prawnej ubiegającej się o kredyt do spłaty tego kredytu wraz z jego kosztami w określonym przez umowę czasie. A co jeśli kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej? Czy bank udzieli kredytu? Mało prawdopodobne, ponieważ ocena zdolności kredytowej jest wymagana przez instytucje nadzoru finansowego aby bank nie udzielał kredytów o niskim prawdopodobieństwie spłaty dlatego banki ograniczając swoje ryzyko wspierają się dodatkowymi zabezpieczeniami np. hipoteką albo koniecznością poniesienia opłat przez kredytobiorcę na ubezpieczenie kredytu, oczywiście koszty wówczas rosną.

Jak ocenić zdolność kredytową?

W polskim prawie finansowym nie istnieje przepis na ocenę zdolności kredytowej. Banki same tworzą własne arkusze ocen i zwykle różnią się szczegółami ponadto stanowią tajemnicę banku. W przestrzeni publicznej są również firmy, które opracowują scoringi dla klientów udostępnianie odpłatnie. Banki nie mają obowiązku przyjmować takiej oceny ale często jest ona wskaźnikiem porównawczym.
kresco scoring

  najnowsze artykuły →